H SEM MOTOR อบรมธรรมมะ H SEM MOTOR อบรมธรรมมะ H SEM MOTOR อบรมธรรมมะ H SEM MOTOR อบรมธรรมมะ

“เอช เซม มอเตอร์” นำหลักธรรมพัฒนาทีมงาน

11 กรกฎาคม 2562

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด จัดบรรยายธรรมให้กับพนักงานในหัวข้อ “อยากมีชีวิตที่ดี คิดให้ได้แบบนี้ก่อน” โดยนิมนต์พระครูใบฎีมงคล วชิรปญฺโญ พระวิทยากรกลุ่มใต้ร่มพุทธธรรม สถาบันพัฒนาพระวิทยากร สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เป็นผู้แสดงปาฐกถาธรรม เพื่อสร้างเสริมธรรมะให้พนักงานนำไปปรับใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข ณ สำนักงานใหญ่ เอช เซม มอเตอร์ อ.บางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านต่อ


ทำดีได้ไม่ต้องรอ กับกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถ

17 ตุลาคม 2562

ทำดีได้ไม่ต้องรอ กับกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 มอบให้กับโรงพยาบาลอ่า

อ่านต่อ

ผู้ประกอบการธุรกิจในปากช่อง-เขาใหญ่ สนใจทดลอ

10 ตุลาคม 2562

นายวันชัย ลี้นะวัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด ให้การต้อนรับผู้ประกอบการจากภาคธุรกิจ ห

อ่านต่อ

เอช เซม มอเตอร์ คืนความสะอาดให้ทะเลไทย จัดกิจก

30 กันยายน 2562

กิจกรรมภายใต้โครงการ ยิ่งให้..ยิ่งได้ ล่าสุด นำทีมบริหารและพนักงาน บริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด โดยคุณวันชั

อ่านต่อ

>>> เพิ่มเติม..