• ทุกรุ่น
  • เครื่องยนต์ 110 CC
  • เครื่องยนต์ 125 CC
  • เครื่องยนต์ 150 CC
  • เครื่องยนต์ 175 CC
  • เครื่องยนต์ 200 CC
  • เครื่องยนต์ 250 CC

STC 110SP SCOOTER

SPECIFICATION

STC 110SP SCOOTER

เครื่องยนต์ : เบนซิน 110 CC

STC 125SP

SPECIFICATION

STC 125SP

เครื่องยนต์ : STC 125

STC 150SP

SPECIFICATION

STC 150SP

เครื่องยนต์ : STC 150

STC 150SP PLUS

SPECIFICATION

STC 150SP PLUS

เครื่องยนต์ : STC 150

STC 150SP FT

SPECIFICATION

STC 150SP FT

เครื่องยนต์ : STC 150

STC175SP

SPECIFICATION

STC 175SP

เครื่องยนต์ : 164 FMK

STC 200SP

SPECIFICATION

STC 200SP

เครื่องยนต์ : STC 200

STC 250SP

SPECIFICATION

STC 250SP

เครื่องยนต์ : STC 250