บริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด

สำนักงานใหญ่ : 627/4 ถนนเจริญสุข ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

โรงงานผลิต : 9 หมู่ 3 ตำบลตานิม อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โชว์รูมสาขามหาราช : 112 หมู่ 1 ตำบลท่าตอ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โชว์รูมสาขาบางนา : 1298 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร


ติดต่อเรา

เบอร์สายด่วนลูกค้าสัมพันธ์
  • 092-276-5005
  • เบอร์ส่วนงานซ่อมและงานบริการ
  • 062-596-4004
  • เบอร์ส่วนงานกิจกรรมและส่งเสริมการขาย
  • 061-407-3443
  • Email
  • hsemmotor@huahenglee.com
  • แผนที่โรงงานผลิต

    Send a Message